vineri, 4 ianuarie 2013


Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, acesta reprezentând o expresie şi o rezultantă a unei duble situaţii de inadaptare. Este vorba, pe de o parte, despre „inadaptarea elevului la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar dar şi extraşcolar” şi, pe de altă parte, despre „inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socio-economici, socio-culturali)”.
Fiecare abandon are o istorie personală şi socială legată de modul cum se aplică diferenţiat principiul dezvoltării. Abandonul este produsul mai multor factori cauzali aflaţi într-o anumită configuraţie pedagogică, psihologică şi socială care determină la rândul ei mai multe consecinţe imediate, dar şi de durată.
     Cauze ce ţin de condiţia socio - economică
a) situaţia materială - De cele mai multe ori principalul motiv al abandonului şcolar este sărăcia. Copiii care trăiesc în familii sărace au şanse mici de a-şi însuşi o educaţie şcolară completă.
b) relatiile în familie - Mulţi dintre copii sunt victime nu doar ale sărăciei, ci şi ale abuzurilor de tot felul : bătăi, exploatare fizică prin punere la munci grele sau trimiterea la cerşit sau furat.